مجاهدت جوانان و برگزیدگان در میدان علم و معرفت

مجاهدت جوانان و برگزیدگان در میدان علم و معرفت

امروز هم مجاهدت جوانان و برگزیدگان در میدانهای دیگر لازم است: در میدان علم و معرفت، در عرصه‌ی تلاش برای خودسازی معنوی و اخلاقی در صحنه مجاهدت فرهنگی، در رساندن پیام نجات بخش انقلاب به دلهای مشتاق؛
این مردم را برخوردار از معرفت دینی تربیت کنیم

این مردم را برخوردار از معرفت دینی تربیت کنیم

اگر ما امروز این مردم را متدیّن و متشرّع و پایبند به دین و آگاه از مبانی دینی و برخوردار از معرفت دینی تربیت کنیم، هرچه به این سمت پیش برویم، این مملکت و آینده‌ی این کشور و این ملت را تضمین کرده‌ایم؛؛
خود را به علم و معرفت و پارسایی مجهز کنید

خود را به علم و معرفت و پارسایی مجهز کنید

به جوانان عزیز عرض میکنم فرصت جوانی را برای خودسازی فکری و روحی و جسمی مغتنم بشمارید. کشور خود را بشناسید و جایگاه رفیعی را که ایران و ایرانی به برکت انقلاب اسلامی در جهان و در منطقه و در میان امت بزرگ اسلامی به دست آورده قدر بدانید، خود را به علم و معرفت

این مهمّ است که جوان امروز، جوانىِ خودش را چگونه بگذراند

این مهمّ است که جوان امروز، جوانىِ خودش را چگونه بگذراند

این مهمّ است که جوان امروز، جوانىِ خودش را چگونه بگذراند و با چه حال در چه جهتی حرکت کند. جوان امروز، اگر اهل دین، اهل معنویت، معرفت، اندیشیدن و اهل تقوا به این معنا بود - یعنی با محاسبه، با دقّت، با اندیشه و اقدام کردن - آینده‌ی مملکت از آن اوست.؛
یکی از برترین آمیزه‌های معنوی برای نسل جوان کشور،تلاش در راه گسترش فهم و معرفت درست دینی و سیاسی است

یکی از برترین آمیزه‌های معنوی برای نسل جوان کشور،تلاش در راه گسترش فهم و معرفت درست دینی و سیاسی است

جوانان عزیز حضور در صحنه‌ی پُرشور دانش‌اندوزی، هنگامی که با مجاهدتهای اسلامی و تلاش در راه گسترش فهم و معرفت درست دینی و سیاسی همراه باشد، یکی از برترین آمیزه‌های معنوی برای نسل جوان کشور را پدید می‌آورد.؛
دفتر و ساختمان آموزشی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی پلاک۱۳ کدپستی: 3715696797