برگزاری دوره جدید مدرسه معرفتی آوای توحید

برگزاری دوره جدید مدرسه معرفتی آوای توحید

مرکز وابسته به موسسه علمی تربیتی آوای توحید درمهرماه سال ۱۳۹۷ شروع به جذب دانش پژوه در دو مقطع تمام وقت و نیمه وقت نمود . این مدرسه در سال جاری از محضر اساتید مطرح و برجسته حوزه علمیه قم از جمله اساتید معظم ضیایی .رمضانی و حسینی آملی بهره میبرد.

موسسه آوای توحید: جلسات حضوری کلاس های عرفان و حکمت برگزار شد

موسسه آوای توحید: جلسات حضوری کلاس های عرفان و حکمت برگزار شد

قسمت حضوری موسسه آوای توحید در سال ۹۷ کلاسهای اساتید را شروع نمود روز های یک شنبه و سه شنبه بعد از نماز عشا کلاس اوصاف الاشراف استاد رمضانی روزهای دوشنبه ساعت ۲۰ کلاس فصوص و اخلاق نظری استاد ضیایی روز های سه شنبه ساعت ۱۶/۴۵ کلاس صحیفه سجادیه استاد حسینی آملی روز های جمعه

دفتر و ساختمان آموزشی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی پلاک۱۳ کدپستی: 3715696797