کد خبر : 6697
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲:۱۲

معرفی مجمع عالی حکمت

معرفی مجمع عالی حکمت

تاریخچه: پیرو دیدار جمعی از فضلا و نخبگان علوم عقلی حوزه علمیه قم با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» در زمستان سال ۱۳۸۲ و تأکید معظم له بر ضرورت و اهمیت علوم عقلی و لزوم تشکیل انجمن یا مجمعی که مرکزیت علوم عقلی را در حوزه علمیه بر عهده داشته

تاریخچه:

پیرو دیدار جمعی از فضلا و نخبگان علوم عقلی حوزه علمیه قم با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» در زمستان سال ۱۳۸۲ و تأکید معظم له بر ضرورت و اهمیت علوم عقلی و لزوم تشکیل انجمن یا مجمعی که مرکزیت علوم عقلی را در حوزه علمیه بر عهده داشته باشد، جمعی از اساتید علوم عقلی با تشکیل جلسات متعدد راه‌کارهای تحقق اهداف و منویات معظم له را بررسی کرده نموده، که جهت تأسیس مجمع عالی حکمت اسلامی اقدامات ذیل صورت گرفت:

 • برگزاری جلسات ابتدایی جهت طرح و بررسی چگونگی شروع کار و مسائل مربوط به آن.
 • دیدار با حضرات آیات: جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی «دامت برکاتهم» و بهره جستن از رهنمودهای کارساز اساتید معظم و تقاضای پذیرش اشراف و نظارات کلی بر کار مجمع عالی که بحمدالله مورد موافقت حضرات اساتید واقع گردید.
 • جمع‌آوری آراء و نظرات اساتید و نخبگان علوم عقلی (به طور حضوری و غیر حضوری) در خصوص چگونگی انجام کار، نوع تشکّل و…
 • تهیه پیش نویس اساسنامه؛ طی جلسات متعدد بیش از ده جلسه با حضور جمعی از اساتید و نخبگان، پیش نویس اساسنامه مجمع عالی تدوین و در معرض نقد و بررسی صاحب نظران قرار گرفت و در نهایت پس از بررسی نظرات مختلف اساسنامه به تصویب رسید.
 • اساسنامه مصوّب جهت تایید نهایی تقدیم ناظران محترم گردید که به تایید و تصویب نهایی رسید.
 • تعیین هیأت مؤسس توسط حضرات آیات: جوادی آملی، مصباح یزدی و سبحانی «دامت برکاتهم» مطابق با ماده ۲۷ اساسنامه.
 • دیدار اعضای هیئت مؤسس با اساطین و ناظران محترم عالی جهت بهره گیری از نظرات ارزشمند حضرات در راستای شروع فعالیت مجمع عالی
 • دیدار هیأت موسس مجمع عالی با برخی از مراجع معظم تقلید «حفظهم الله» و تأیید و تأکید آنان بر ضرورت وجود مجمع.
 • دعوت از نخبگان و اساتید علوم عقلی مطرح در حوزه در جلسات متعدد
 • تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب هیأت مدیره 
 •  و … .

از این رو مجمع عالی حکمت اسلامی با هدایت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تحت اشراف حضرات آیات جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی «دامت برکاتهم)، پس از تعیین هیأت مؤسس توسط ناظران محترم عالی و انتخاب هیأت مدیره توسط مجمع عمومی، از اسفند ماه ۱۳۸۴ فعالیت رسمی خود را با برگزاری اولین نشست از سلسله نشست‌های کرسی نظریه‌پردازی با موضوع حرکت در مجردات آغاز نمود.

اساسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی

baner-matn

فصل‌ اول‌: کلیـات‌
ماده‌ ۱) با توجه‌ به‌ ضرورت‌ گسترش‌ و ارتقاء فعالیت‌های‌ علمی‌ درعرصه‌ علوم‌ عقلی‌ اسلامی‌ در حوزه‌ علمیه‌ وسایر مراکز پژوهشی‌ و آموزشی‌ «مجمع‌ عالی‌ حکمت‌ اسلامی‌» که‌ از این‌ پس‌ در این‌ اساسنامه‌ «مجمع‌عالی‌»نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد.
تبصره‌: در این‌ اساسنامه‌ علوم‌ عقلی‌ اسلامی‌ شامل‌؛ فلسفه‌، کلام‌، عرفان‌، منطق‌، فلسفه‌های‌ مضاف‌ ودانشهای‌ وابسته‌ است‌.
ماده‌ ۲) مجمع‌ عالی‌ از تاریخ‌ ثبت‌، مؤسّسه‌ای‌ غیرانتفاعی‌ است‌ که‌ با تأکید ولی‌ امر مسلمین‌ حضرت‌ آیه‌الله‌خامنه‌ای‌ «مدّظلّه‌العالی‌» و تحت‌ اشراف‌ اساطین‌ حکمت‌ و فلسفه‌ اسلامی‌ (حضرات‌ آیات‌؛ جوادی‌ آملی‌،سبحانی‌ و مصباح‌ یزدی- حفظهم الله-‌) تشکیل‌ گردیده‌ است‌.
ماده‌ ۳) مجمع‌ عالی‌ از تاریخ‌ ثبت‌، دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ و وابستگی‌ به‌ سازمان‌ها ونهادهای‌ دولتی‌و غیردولتی‌ ندارد. این‌ مجمع‌ تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را داشته‌ و پاسخ‌گوی‌ عملکرد خود می‌باشد.
ماده‌ ۴) مجمع‌عالی‌، یک‌ تشکّل‌ غیرسیاسی‌ است‌ واعضای‌ آن‌ به‌ نام‌ مجمع‌ عالی‌ حق‌ فعالیت‌ سیاسی‌ یاوابستگی‌ به‌ گروهها و احزاب‌ سیاسی‌ را ندارند.
ماده‌ ۵) اظهار نظر رسمی‌ به‌ نام‌ مجمع‌ عالی‌ به‌ ترتیبی‌ خواهد بود که‌ در آیین‌نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ مدیره‌ مشخص‌خواهد شد.
ماده‌ ۶) تخلّف‌ از دو ماده‌ فوق‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌، موجب‌ تعلیق‌ عضویت‌، اخراج‌ و یا پیگرد قانونی‌خواهد بود.
ماده ۷) مجمع عالی دارای پ‍نج رکن می‌باشد که بر اساس ضوابط مندرج در فصل پ‍نجم این اساسنامه تشکیل و اداره می‌شود
ماده‌ ۸) مجمع‌ عالی‌ دارای‌ مهر و نشان‌ مخصوص‌ خواهد بود و هیأت‌ مدیره‌ در حفظ‌ و حراست‌ آن‌هامسؤولیت‌ قانونی‌ دارد.
ماده‌ ۹) مرکز مجمع‌ عالی‌ در شهر قم‌ به‌ نشانی‌: خیابان نوزده دی/ کوچه ۱۰/ فرعی اول سمت چپ/ پلاک ۵ می‌باشد و می‌تواند در مناطق دیگر دارای‌ شعبه‌ باشد.
تبصره‌: ایجاد شعبه‌ در مناطق دیگر با موافقت‌ هیأت‌ مدیره‌ بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۱۰) در صورت‌ تغییر نشانی‌ مجمع‌عالی‌، مراتب‌، از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌، با رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ مندرج‌ درقانون‌ تجارت‌، در روزنامه‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود.
ماده‌ ۱۱) زمان‌ فعالیت‌ مجمع‌ عالی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اساسنامه‌ و ثبت‌، نامحدود خواهد بود.
ماده‌۱۲) مجمع‌ عالی‌ خود را ملزم‌ به‌ رعایت‌ کلیه‌ ضوابط تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌داند .
فصل‌ دوم‌: اهـداف‌ و وظایف‌
ماده‌ ۱۳) اهداف‌ مجمع‌ عالی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشد:

زمینه‌سازی‌ برای‌ تعمیق‌ و توسعه‌ علوم‌ عقلی‌ در حوزه‌های‌ علمیه‌ و سایر مراکز پژوهشی‌ وآموزشی در چارچوب سیاستهای کلان مصوب شورای عالی حوزه‌های علمیه ‌.
پرورش‌ نیروهای‌ انسانی‌ مناسب‌ و بکارگیری آنها
ایجاد زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ تضارب‌ آراء و گفتگوهای‌ علمی‌ در علوم‌ مورد نظر
تلاش در جهت هدایت و ساماندهی امور آموزشی و پ‍ژوهشی علوم عقلی با هماهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌.

ماده‌ ۱۴) مجمع‌ عالی‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مذکور وظایف‌ زیر را بر عهده‌ دارد:

ارایه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌؛
تشکیل‌ نشست ها و همایش های علمی؛‌
شناسایی‌ پژوهشگران‌ علوم‌ عقلی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ آنان‌؛
همکاری‌ با مراکز علمی‌ داخل‌ و خارج‌ کشور؛
نشر کتب‌ و نشریات‌ علمی‌؛
تدوین‌ متون‌ آموزشی‌؛
ترغیب‌ و تشویق‌ پژوهشگران و بزرگداشت‌ استادان‌ ممتاز؛
همکاری‌ با نهادهای‌ اجرایی‌، علمی‌ و پژوهشی‌ در راستای‌ اهداف‌ و وظایف‌ مجمع‌عالی؛
زمینه‌سازی‌ برای‌ حضور اعضاء در مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌.

فصل‌ سوم‌: شرایط‌ و انواع‌ عضویّت‌

ماده‌ ۱۵) شرایط‌ عمومی‌ اعضای‌ مجمع‌ عالی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و التزام‌ به‌ قانون‌ اساسی‌؛
پذیرش‌ اساسنامه مجمع‌ عالی‌؛
نداشتن‌ سوء پیشینه‌.

ماده‌ ۱۶) مجمع‌ عالی‌ دارای‌ سه‌ نوع‌ عضو: پیوسته‌، وابسته‌ و افتخاری‌ می‌باشد.
ماده‌ ۱۷) اعضای‌ پیوسته‌ عبارتند از کسانی‌ که‌ دارای‌ مدرک‌ سطح‌ چهار حوزوی‌ و یا دکترای‌ دانشگاهی‌ و یا مشتهر به‌ تدریس‌ و تألیف‌ در زمینه‌ علوم‌ عقلی‌ می‌باشند.
تبصره‌ ۱: افراد مذکور باید دارای‌ گرایش‌ تخصصی‌ همخوان‌ با زمینه‌ فعالیت‌ مجمع‌ عالی‌ باشند. در غیراین‌ صورت‌ دارای‌ یک‌ تألیف‌ تخصصی‌ و یا سه‌ مقاله‌ تخصصی‌ در زمینه‌ علوم‌ عقلی‌ باشند.
تبصره‌ ۲: (دو سوم) اعضای‌ پیوسته‌ مجمع‌ عالی‌ بایستی‌‌ حوزوی‌ باشند.
ماده‌ ۱۸) اعضای‌ وابسته‌ عبارتند از کسانی‌ که‌ دارای‌ مدرک‌ سطح‌ سه‌ حوزوی‌ یا کارشناسی‌ ارشد باشند.
تبصره‌: افراد مذکور باید دارای‌ گرایشی‌ تخصصی‌ همخوان‌ با زمینه‌ فعالیت‌ مجمع‌ عالی‌ باشند.
ماده‌ ۱۹)عضویت‌ افتخاری‌: مجمع‌ عالی‌ می‌تواند شخصیت‌های‌ ایرانی‌ و خارجی‌ را که‌ مقام‌ علمی‌ آنان‌ درزمینه‌ علوم‌ عقلی‌ حائز اهمیت‌ است‌ یا در پیشبرد اهداف‌ مجمع‌ عالی‌ کمک‌های‌ مؤثر و ارزنده‌ای‌ دارند را به ‌عضویت‌ افتخاری‌ مجمع‌ عالی‌ درآورد.
فصل‌ چهارم‌: وظایف‌ و امتیازات‌ اعضاء
ماده‌ ۲۰) در صورتی که مجمع عمومی حق عضویتی را مقرر نماید، هر یک از اعضاء موظف به پرداخت آن خواهند بود.
تبصره‌ ۱: پرداخت‌ حق‌ عضویت‌، هیچگونه‌ حق‌ و ادعایی‌ نسبت‌ به‌ دارایی‌ مجمع‌ عالی‌ برای‌ عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره‌ ۲: اعضای‌ افتخاری‌ از پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ معاف‌ هستند.
ماده‌ ۲۱) تمامی‌ اعضاء موظف‌ به‌ رعایت‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ مجمع‌ عالی‌ و سایر مصوبات‌ می‌باشند.
ماده‌۲۲) هر یک‌ از اعضاء در انجام‌ طرح‌های‌ علمی‌ و استفاده‌ از سایر امکانات‌ و مزایای‌ مجمع‌ عالی‌ نسبت‌ به‌دیگران‌ حق‌ تقدم‌ دارد.
ماده‌ ۲۳) تنها اعضای‌ پیوسته‌ از حق‌ رأی‌ در مجمع‌ عالی‌ عمومی‌، عضویت‌ در کمیته‌های‌ تخصصی‌ وانتخاب‌شدن‌ در هر یک‌ از ارکان‌ مجمع‌ عالی‌ برخوردارند.
ماده‌ ۲۴) عضویت‌ اعضای‌ مجمع‌ عالی‌ در یکی‌ از موارد زیر خاتمه‌ می‌یابد:
۱٫ استعفای‌ کتبی‌
۲٫ وفات‌
۳٫ از دست‌دادن‌ یکی‌ از شرایط‌ لازم‌ برای‌ عضویت‌ یا عدم‌ ایفای‌ وظایف‌ مانند؛ غیبت‌ بیش‌ از حد مجاز که طبق آیین نامه مشخص می‌شود در جلسات‌ مجمع‌ عالی‌ یا عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ مقرر
تبصره‌: تأیید پایان‌ عضویت‌ بر عهده‌ هیأت‌ مدیره‌ است‌.

فصل‌ پنجم‌: ارکـان‌ مجمع‌ عالی‌
ماده‌ ۲۵) مجمع‌ عالی‌ دارای‌ پنج رکن‌ به‌ ترتیب‌ زیر می‌باشد:
الف‌) هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ ب‌) هیات‌ مؤسّس‌ ج‌) مجمع‌ عمومی‌ د) هیأت‌ مدیره‌ ه) بازرسان‌
الف‌) هیأت‌ عالی‌ نظارت‌:
ماده‌ ۲۶) هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ از اساطین‌ حکمت‌ و فلسفه‌ اسلامی‌ هستند که‌ اشراف‌ بر مجمع‌ عالی‌ دارند.
تبصره‌ ۱: اعضاء هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ در حال‌ حاضر عبارت‌ از حضرات‌ آیات‌: جوادی‌ آملی‌، سبحانی‌، مصباح‌یزدی-حفظهم الله- می‌باشند.
تبصره۲: انتخاب اعضای جدید هیأت عالی نظارت بر عهده‌ی آنان است.
ماده‌ ۲۷) وظایف‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌:

تعیین‌ یا تأیید اعضاء هیأت‌ مؤسّس‌؛
تأیید اساسنامه‌ و سیاست‌های‌ کلان‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ هیأت‌ مؤسّس؛‌
تأیید انحلال‌، توقّف‌ فعالیّت‌ یا تغییر اساسنامه‌؛

۴٫ نظارت بر حسن اجرا؛
۵٫ موافقت با ایجاد شعبه .
ب‌) هیأت‌ مؤسّس‌:
ماده‌ ۲۸) هیأت‌ مؤسّس‌ عبارتند از جمعی‌ از اساتید و محققان‌ در زمینه‌ علوم‌ عقلی‌ که‌ توسط‌ هیأت‌ عالی‌نظارت‌ تعیین‌ یا تأیید می‌گردند.
تبصره‌:هرگونه‌ تغییر در اعضاء هیئت‌ مؤسّس‌ با نظر هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ خواهد بود.
ماده‌ ۲۹) وظایف و اختیارات‌ هیأت‌ مؤسّس‌
۱٫ تصویب‌ اساسنامه‌ و سیاستهای‌ کلی‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت؛
۲٫ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاست‌ها؛
۳٫ جذب‌ اعضای‌ پیوسته‌ و تشکیل‌ اولین‌ جلسه‌ مجمع‌ عالی‌ عمومی‌؛
۴٫ برگزاری‌ انتخابات‌ در اولین‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومی‌ جهت‌ انتخاب‌ هیأت‌ مدیره؛‌
۵٫ هیأت‌ مؤسّس‌ می‌تواند از تاریخ‌ تصویب‌ تا ۶ ماه‌ عهده‌ دار وظایف‌ هیات‌ مدیره‌ باشد؛
۶٫ پیگیری‌ جهت‌ تأمین‌ امکانات‌ و منابع‌ مالی‌ جهت‌ اجرای‌ برنامه‌ها؛
۷٫ پیگیری‌ تخلّفات‌ هیات مدیره ؛
۸٫ پیشنهاد انحلال‌، توقّف‌ فعالیّت‌ یا تغییر اساسنامه‌ با رأی‌ موافق‌ (سه چهارم) اعضاء به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌.
ج‌) مجمع‌ عمومی‌:
ماده‌ ۳۰) مجمع‌ عمومی‌ از اعضای‌ پیوسته‌ مجمع‌ عالی‌ به‌ صورت‌ عادی‌ یا فوق‌ العاده‌ تشکیل‌ می‌شود.
تبصره‌: اعضای‌ وابسته‌ و افتخاری‌ در صورت‌ حضور در جلسات‌ مجمع‌ عمومی‌ فاقد حق‌ رأی‌ می‌باشند.
ماده‌۳۱) مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ سالی‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود. برای‌ رسمیت‌ جلسه‌ حضور اکثریت‌ مطلق‌(نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌) اعضای‌ پیوسته‌ و برای‌ تصویب‌ هر موضوعی‌، رأی‌ موافق‌ اکثریت‌ نسبی‌ حاضر ضرورت‌دارد.
ماده۳۲) در صورتی‌ که‌ در دعوت‌ نخست‌، مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ رسمیت‌ نیافت‌، جلسه‌ دوم‌ به‌ فاصله‌ حدّاقل‌بیست‌ روز و با حضور حدّاقل (یک سوم ) اعضای‌ پیوسته‌ رسمیت‌ خواهد یافت‌.
تبصره‌: دعوت‌ برای‌ تشکیل‌ مجمع‌ عمومی‌ باید به‌ صورت‌ کتبی‌ و یا ازطریق روزنامه های کثیر الانتشار صورت‌ گیرد و حداقل‌ پانزده‌ روز قبل‌ از تشکیل‌ مجمع‌ به اطلاع‌ اعضای‌ پیوسته‌ برسد.
ماده‌ ۳۳) مجمع‌ عمومی‌ فوق‌ العاده‌ با دعوت‌ هیأت‌ مدیره‌ و یا تقاضای‌ کتبی‌ یک‌ سوم‌ اعضای‌ پیوسته‌ مجمع‌عالی‌ تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌ ۳۴) مدیریت‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ عهده‌ هیأت‌ مدیره‌ است‌.
ماده‌ ۳۵) وظایف‌ مجمع‌ عمومی‌

انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌؛
تصویب‌ کلیات‌ برنامه‌ سالیانه‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌؛
استماع‌ گزارش‌ هیأت‌ مدیره‌ و تصمیم‌گیری‌ در مورد پیشنهادهای‌ آنها؛

۴٫ تعیین‌ حق‌ عضویت‌ و میزان آن.‌
د) هیأت‌ مدیره‌:
ماده‌ ۳۶) هیأت‌ مدیره‌ مجمع‌ عالی‌ مجموعه‌ای‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ مجمع‌ عمومی‌ است‌ که‌ بر اساس‌سیاست‌های‌ کلان‌ مجمع‌عالی‌، به‌ برنامه‌ ریزی‌ و هدایت‌ فعالیت‌ها می‌پردازد.

این‌ مجموعه‌ عبارت‌ است‌ از ۹ نفر (۷ نفر اصلی‌ و ۲ نفر علی‌ البدل‌) که‌ به‌ مدت‌ ۲ سال‌ با رأی ‌مخفی‌ مجمع‌ عمومی‌ از میان‌ اعضای‌ پیوسته‌ مجمع‌ عالی‌ انتخاب‌ می‌شوند که‌ ۵ نفر از ایشان‌ باید ازاعضای‌ هیأت‌ مؤسّس‌ باشند.
در هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌ باید حداقل‌ یک‌ عضو جدید داشته‌ باشد.
هیأت‌ مدیره‌ حدّاکثر تا یک‌ ماه‌ پس‌ از انتخاب،‌ تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ و با رأی‌ کتبی‌ نسبت‌ به‌ تفکیک‌وظایف‌ خود اقدام‌ می‌نماید.
جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ با حضور حداقل‌ ۵ نفر رسمیت‌ می‌یابد، اعتبار تصمیمات‌ مشروط‌ به‌ رأی‌ حداقل‌ دونفر از اعضای‌ هیأت‌ مؤسّس‌ می‌باشد.
کلیه‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ پس‌ از امضای‌ اعضاء در دفتر صورت جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ ثبت‌ و نگهداری‌ و یک‌ نسخه‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ هیأت‌ مؤسّس‌ ارسال‌ می‌شود.
شرکت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ در جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ ضروری‌ است‌ و غیبت‌ هر یک‌ از اعضا، بدون‌ عذر موجّه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌ بیش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالی‌ و پنج‌ جلسه‌ متناوب‌ در حکم‌استعفای‌ عضو غایب‌ خواهد بود.
هیأت‌ مدیره‌ ۲ نفر عضو علی‌ البدل‌ دارد و در صورت‌ استعفاء، برکناری‌ یا وفات‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌، عضو علی‌البدل‌ برای‌ مدت‌ باقی‌ مانده‌ دوره‌ عضویت‌، به‌ جانشینی‌ وی‌ تعیین ‌خواهد شد.
هیأت‌ مدیره‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ حدّاقل‌ ۳ ماه‌ پیش‌ از پایان‌ تصدّی‌ خود نسبت‌ به‌ فراخوان ‌مجمع‌ عمومی‌ اقدام‌ نموده‌ و مراتب‌ را به‌ هیأت‌ مؤسّس‌ اعلان‌ نمایند.

ماده‌ ۳۷) وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ مدیره‌

تصویب‌ برنامه‌های‌ بلند مدت‌ و کوتاه‌ مدت‌؛
تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ منظور برنامه‌ ریزی‌ و پی‌گیری‌ اهداف‌ و سیاست‌های ‌مجمع‌عالی‌؛
تصویب‌ برگزاری‌ همایش‌های‌ علمی‌؛
تشکیل‌ نشست‌های‌ علمی‌ مجمع‌ عمومی‌؛
پذیرش‌ عضویت‌ و تعلیق‌ آن‌؛
انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ مجمع‌ عالی‌ برای‌ شرکت‌ در مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ و خارجی‌؛
اتخاذ تصمیم‌ در مورد همکاری‌ و عضویت‌ مجمع‌ عالی‌ در مجامع‌ داخلی‌ و خارجی‌؛
ارتباط‌ با مراجع‌ عظام‌ جهت‌ ارائه‌ گزارش‌ و استفاده‌ از رهنمودها؛
ارایه‌ گزارش‌ فعالیت‌ سالانه‌ مجمع‌ عالی‌ و هیات‌ مدیره‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌؛
تصویب‌ آیین‌ نامه‌ داخلی‌ و شرح‌ وظایف‌ کمیته‌ها؛
تأمین‌ منابع‌ مالی‌ و جلب‌ هدایا و کمکهای‌ مالی‌؛
بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و صورت‌ حساب‌ درآمدها و هزینه‌های‌ سال‌ مالی‌ گذشته‌ و بودجه‌ سال‌ آینده‌ مجمع‌عالی‌؛
پاسخ‌ گویی‌ به‌ هیأت‌ مؤسّس‌ در چارچوب‌ سیاست‌ها و به‌ مجمع‌ عمومی‌ در قالب‌ برنامه‌های‌مصوب‌؛
تشکیل‌ کمیته‌های‌ تخصّصی‌ مجمع‌عالی‌، تعیین‌ وظایف‌ و نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ آنها، تغییر ویا ایجاد کمیته‌های‌ جدید؛
نصب‌ و عزل‌ مسئولان‌ کمیته‌ها؛
اعطای‌ فرصت‌های‌ تحقیقاتی‌ و آموزشی‌.
پ‍یگیری تخلفات.

ماده‌ ۳۸) رئیس هیأت مدیره، از میان‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌ یک‌ دوره‌ ۲ ساله‌ توسّط‌ هیأت‌ مدیره‌ انتخاب‌ می شود‌ که‌ نماینده‌ قانونی‌ مجمع‌ عالی‌ می‌باشد و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۳۹) وظایف‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌

برنامه‌ ریزی‌ و مدیریت‌ مجمع‌ عالی‌ در چارچوب‌ شرح‌ وظایف‌؛
ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اعضا و کمیته‌ها و هدایت‌ آنان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مجمع‌عالی‌؛
اداره‌ داخلی‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌؛

تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ حضور رئیس‌ یا نائب‌ رئیس‌ در جلسه‌، یکی‌ از اعضاء با اکثریت‌ آراء به‌ عنوان‌رئیس‌ موقّت‌ همان‌ جلسه‌ انتخاب‌ می‌شود.

پی‌گیری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره؛
ارایه‌ گزارش‌ به‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌؛
رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ مالی‌؛
تهیه‌ و تنظیم‌ و پیشنهاد بودجه‌ سالانه‌ مجمع‌ عالی‌ به‌ هیات‌ مدیره‌؛
انتصاب‌ و عزل‌ کارکنان‌ مجمع‌ عالی‌ با رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌؛
امضای‌ کلیه‌ اسناد و اوراق‌ بهادار و تعهدآور برای‌ مجمع‌عالی‌؛
ایفای‌ نمایندگی‌ مجمع‌ عالی‌ در کلیه‌ مراجع‌ صالحه‌ با حق‌ توکیل‌ غیر؛
پی‌گیری‌ و رسیدگی‌ به‌ تخلّفات‌ هیأت‌ مدیره‌.

تبصره‌: رئیس‌ می‌تواند کارهای‌ اجرائی ومدیریتی‌ را به‌ دیگری‌ واگذار نماید.
ه) بازرسـان‌:
ماده‌ ۴۰)مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته مجمع دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.
ماده ۴۱) وظایف‌ بازرسان‌:

بررسی‌ اسناد و دفاتر مالی‌ و غیرمالی‌ مجمع‌ عالی‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ هیأت‌ مؤسّس‌.
گزارش‌ تخلّفات‌ به‌ هیأت‌ مدیره‌.

ماده‌ ۴۲) کلیه‌ اسناد و مدارک‌ مجمع‌ عالی‌ با نظر هیأت‌ مؤسّس‌، باید از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌ بررسی‌ دردسترس‌ بازرسان‌ قرار گیرد.
فصل‌ ششم‌: بودجـه‌
ماده‌ ۴۳) منابع‌ مالی‌ مجمع‌ عالی‌ عبارتند از:

کمک‌های‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ عظام‌ و حوزه‌ علمیه‌
حق‌ عضویت‌ اعضاء.
درآمدهای‌ ناشی‌ از ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و مشاوره‌ای‌ در فعالیت‌های‌ مجمع‌عالی.
دریافت‌ هدایا و کمک‌‌ها در چارچوب‌ها سیاست‌ها

ماده‌ ۴۴) کلیه‌ عواید و درآمدهای‌ مجمع‌ عالی‌ صرف‌ فعالیت‌ها و وظایف‌ برشمرده‌ در اساسنامه‌ مجمع‌ عالی ‌خواهد شد.
ماده‌ ۴۵) کلیه‌ وجوه‌ مجمع‌ عالی‌ در حساب‌ مخصوصی‌ به‌ نام‌ مجمع‌ عالی‌ نزد بانک‌های‌ کشور نگه‌ داری ‌می‌شود.
ماده‌ ۴۶) هیچ‌ یک‌ از افراد وابسته‌ به‌ مجمع‌ عالی‌ حق‌ برداشت‌ یا تخصیص‌ هیچگونه‌ سودی‌ اعم‌ از سودسهام‌ یا سرمایه‌ را ندارد.
ماده‌ ۴۷) کلیه‌ مدارک‌ و پرونده‌های‌ مالی‌ و غیر مالی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مجمع‌ عالی‌ در محل‌ دفتر مرکزی‌ مجمع‌ عالی‌ نگه‌داری‌ می‌شود و در هنگام‌ مراجعه‌ی‌ مرجع‌ نظارت‌ یا سایر مراجع‌ صلاحیتدار در اختیار آنان ‌قرار می‌گیرد.
ماده‌ ۴۸) کلیه‌ اسناد غیر مالی‌ تعهدآور و نامه‌های‌ رسمی‌ با امضای‌ رئیس‌ همراه‌ با مهر مجمع‌ عالی‌ معتبر است‌.
ماده‌ ۴۹) کلیه‌ اسناد مالی‌ و اوراق‌ بهادار با امضای‌ رئیس‌ و یکی‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ که‌ توسط‌ هیأت‌ مدیره ‌مشخص‌ می‌شود، همراه‌ با مهر مجمع‌ عالی‌ معتبر است‌.
فصل‌ هفتم‌: انحـلال‌ مجمع‌عالی‌
ماده‌ ۵۰) در صورت‌ تصویب و تأیید انحلال‌ مجمع‌ عالی‌ از طرف‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، هیأت‌ مؤسّس‌، هیأت‌ تصفیه ای‌ را برای‌ پرداخت‌ دیون‌ و وصول‌ مطالبات‌ مجمع‌ عالی‌ انتخاب‌ خواهد کرد. هیأت‌ تصفیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از وصول ‌ مطالبات‌ و پرداخت‌ بدهی‌ها، کلیه‌ دارایی‌های‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ مجمع‌ عالی‌ را به‌ ولی‌ فقیه‌ یا یکی‌ ازمراکز معتبر علمی‌ با موافقت‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ واگذار نماید.
ماده‌ ۵۱) این‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر ۷ فصل‌، ۵۱ ماده‌ و ۱۵ تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ به عنوان واحد پ‍ژوهشی خاص به تصویب شورای عالی حوزه‌های علمیه رسید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دفتر و ساختمان آموزشی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی پلاک۱۳ کدپستی: 3715696797